Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Reunión na Casa de Cultura de Miñortos

O próximo día 24 de setembro, ás 8 da tarde, terá lugar unha reunión para explicar a próxima conexión das vivendas a rede de subministro de auga, e tamén a posibilidade de conectarse á rede de sumidoiros do Concello.

Adjuntos:
ArchivoDescripciónData de Publicación
Descargar este adjunto (Bando subministro auga Miñortos.pdf)Bando reunión informativa conexión subministro.Reunión na Casa da Cultura de Miñortos o día 24 de setembro as oito da tarde 

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.