Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Política de Privacidade

Aviso importante (comunicacións comerciais)

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

 

Protección de datos.

 

a) INCORPORACION DE DATOS PERSOAIS A TRATAMENTOS E O SEU RESPONSABLE

 

Infórmase ós titulares de datos persoais que os datos que nos facilite, a través de calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser introducidos indistintamente en tratamentos parcialmente automatizados, titularidade de/os seguinte/ s Responsable/ s: CONCELLO DE PORTO DO SON (P1507200B)

O Responsable do Tratamento é plenamente consciente do uso e tratamento que se lle deben dar aos datos de carácter persoal, e en virtude da normativa legal existente respecto diso ten implantado un sistema para preservar a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de carácter persoal.

Devanditos tratamentos teñen como finalidades: Xestión de contactos con clientes, realización de orzamentos e facturas de servizos / produtos; cumprimento de obrigacións contables e fiscais; xestión laboral e outras xestións cos traballadores, xestións comerciais por parte de CONCELLO DE PORTO DO SON, titular dos mesmos, e conservanse os prazos estipulados dependendo da lexislación que afecte á natureza de cada dato.

Os datos incorporados neles serán tratados de forma confidencial e só serán cedidos nos casos legalmente previstos.

b) DEREITOS QUE ASISTEN AO TITULAR E FORMA DE EXERCICIO

 

Se a comunicación dos seus datos requirise do seu expreso consentimento, seralle debidamente solicitado. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación e/ou portabilidad, mediante escrito (acreditando a súa identidade) dirixido a: CONCELLO DE PORTO DO SON, RUA ATALAIA 7 - 15970 PORTO DO SON (A CORUÑA)

 

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.