Acondicionamento dos accesos e equipamentos da praia de Cabeiro e Aguieira

  • Imprimir

Leváronse a cabo labores de mantenemento das casetas de madeira destinadas sobretodo a solventar os problemas das filtracións de auga.

Desbrozáronse e acondicionáronse os accesos.