Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Bases para a contratación dun/ha traballador/a social

Anuncio: convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal: 1 traballador/a social

Designación do tribunal.

Aprobación listaxe admitidos/ excluídos no procedemento

Listaxe definitiva e data de exame

Respostas correctas do primeiro exercicio

Reclamacións

Acta do tribunal de selección

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas