Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA - RETRIBUCIÓNS DE ALTOS PAGOS

Retribucións de Altos Pagos

- O cargo de Alcalde-Presidente, con dedicación exclusiva, percibirá unha retribución anual bruta de 39.300,00 € (2.807,15 € en cada paga ordinaria e 2.807,10 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Facenda, Persoal e Servizos Administrativos, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Servizos Sociais, Sanidade e Educación, con dedicación parcial ao 70 %, percibirá unha retribución anual bruta de 19.600,00 € (1.400,00 € en cada unha das 14 pagas)

- O cargo de Concelleira/o de Promoción Económica, Emprego, Xuventude, Seguridade e Protección Civil, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Deportes, Cultura, Turismo e Relacións Veciñais, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)

 

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.