Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía

logo pacto alcalde clima

No ano 2.019, o Concello de Porto do Son adheriuse ao Pacto dos Alcaldes para o Clima
e a Enerxía.

Mediante esta adhesión, o Concello comprométese a actuar para acadar o obxectivo da
Unión Europea de reducilos gases de efecto invernadoiro, así como promover a
adopción de medidas conxuntas para a atenuación do cambio climático e a adaptación
a éste, en concreto:

 • Reducir as emisións de CO2 un 40% para 2030.
 • Aumenta a eficiencia enerxética un 27%.
 • Aumentar o uso de enerxía procedente de fontes renovables un 27%.
 • Elaborar un Inventario de Emisións de Referencia.
 • Realizar unha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático.
 • Presentar o Plan de Acción para a Enerxía Sostible e o Clima (PACES).
 • Presentar un informe de seguimento a lo menos cada dous anos.


Participación pública
Co ánimo de que este compromiso municipal sexa logrado por todos, o Concello habilita
este canle na súa páxina web para informar dos avances do Pacto así como escoitar e
ter en conta as opinións e suxerencias da cidadanía ao respecto.

 

Pacto de los alcaldes para el clima y la energía
En el año 2.019, el Ayuntamiento de Porto do Son se adhiere al Pacto de los Alcaldes
sobre el Clima y la Energía.

Mediante esta adhesión, el Ayuntamiento se compromete a actuar para alcanzar el
objetivo de la Unión Europea de reducir los gases de efecto invernadero, así como
promover la adopción de medidas conjuntas para la atenuación del cambio climático y
la adaptación a éste, en concreto:

 • Reducir las emisiones de CO2 un 40% para 2030.
 • Aumentar la eficiencia energética un 27%.
 • Aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables un 27%.
 • Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia.
 • Realizar una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático.
 • Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PACES).
 • Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años.


Participación pública

Con el ánimo de que este compromiso municipal sea logrado por todos, el Ayuntamiento
habilita este canal en su página web para informar de los avances del Pacto así como
escuchar y tener en cuenta las opiniones y sugerencias de la ciudadanía al respecto.

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.