Acondicionamento do entorno da fervenza da Madanela

  • Imprimir

Leváronse a cabo as seguintes tarefas:

-Desbroce do entorno para favorecer as vistas da fervenza, así coma dos arredores do muíño e das zonas de acceso e descanso.

- Canalización de augas para evitar que discorreran por riba do camiño de acceso.

- Reposición das varandas de madeira.

Pódense visualizar imaxes do estado anterior e posterior ó acondicionamento