Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Curso gratuito de CARRETILLERO/A

BASES XERAIS DE ADMISIÓN NO CURSO GRATUÍTO DE CARRETILLERO/A.

1.- Persoas destinatarias.

Poderán presentar solicitude de participación neste curso as persoas interesadas en xeral, tendo prioridade aquelas empadroadas no Concello de Porto do Son.

2.- Solicitudes.

As solicitudes de participación nesta acción formativa, segundo o modelo que se anexa, dirixiranse ao Alcalde - Presidente do Concello de Porto do Son e presentaranse no rexistro do Concello de Porto do Son (Rúa da Atalaia No 7 Porto do Son), de luns a venres en horario de 09.00h a 14.00h.

3.- Documentación.

Xunto coa solicitude de admisión, as persoas interesadas deberán presentar: - Fotocopia do DNI ou NIE.
- Volante de empadroamento no Concello de Porto do Son.
4.- Prazo de inscrición.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 24 de abril de 2017 e rematará día 28 de abril de 2017 ás 14.00h.

No caso de non cubrirse as prazas poderase ampliar o prazo de presentación de solicitudes.

5.- Selección de participantes.

A selección dos participantes farase por rigorosa orde de presentación de solicitudes (xunto coa documentación requirida), no rexistro do Concello de Porto do Son.

6.- Número de prazas.

Esta acción formativa conta cun total de 10 prazas.

7.- Datas e Lugar de celebración do curso.

O curso vaise celebrar o sábado 6 de maio de 2017, en horario de 09.00h a 13.00h e de 16.00h a 20.00h. A parte teórica (de 09.00h a 13.00h) vaise desenvolver nas instalacións do Viveiro de Empresas do Concello de Porto do Son. A parte práctica (de 16.00h a 20.00h) vaise desenvolver na zona portuaria de Ribeira. 

Adjuntos:
ArchivoDescripciónData de Publicación
Descargar este adjunto (persoas_admitidas_curso_carretillero_maio_2017.pdf)Listaxe de persoas admitidas  
Descargar este adjunto (fichainscricioncursocarretilleromaio2017.pdf)Ficha inscrición curso carretillero maio 2017 18-04-2017
Descargar este adjunto (basescursocarretilleromaio2017.pdf)Bases curso carretillero maio 2017 18-04-2017

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.