Pavimentación do Parque Biosaudable de Xuño

  • Imprimir

 

A obra consistiu no acondicionamento do pavimento mediante unha soleira de formigón dando acceso dende a estrada. Con esta mellora preténdese facilitar o acceso aos veciños e sobretodo as persoas maiores, colectivo para o que está destinado o parque.


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/portodoson00/www/images/parquebiosaudablexuño/