Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Recollida de enseres e residuos

A Mancomunidade Serra do Barbanza e o Concello de Porto do Son poñen en funcionamento un novo servizo de recollida de residuos a domicilio, (electrodomésticos, eléctricas,ferramentas eléctricas, informáticos, pequenos escombros de obra doméstica, etc…), os interesados deben comunicarllo ao concello de Porto do Son, chamando ao teléfono 981 867412, co fin de organizar a recollida dos residuos mensualmente.


Recolleranse os seguintes residuos:

. RAEE (Aparatos eléctricos e electrónicos)
. Pequenos escombros de obra doméstica (en sacos de ata 100Kg)


Cando se trate de outro tipo de enseres, tales como; mobles, deberán comunicalo a Mancomunidade Serra do Barbanza (empresa encargada da recollida do lixo), no seguinte número de teléfono: 981 191240 acadando sempre as normas para a súa correcta recollida.

Tamén se poderá facer uso do PUNTO LIMPO ubicado na Parroquia de Nebra, concretamente en Cadeiras. Horario de Apertura:

. Os mércores de 15h a 19h
. Os Venrs e Sábados de 10h a 14h e de 15h a 19h

Está PROHIBIDO o depósito de residuos xunto os conlectores do lixo ou en lugares non habilitados para este fin.

En caso de INCUMPRIMENTO, o Concello adoptará as medidas necesarias, IMPOÑENDO AS SANCIONS QUE PROCEDAN.

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.