Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

POSTA A PUNTO DO COLEXIO SANTA IRENE

 

NOVAS FIESTRAS E PARQUE INFANTIL NO COLEXIO SANTA IRENE

O Concello de Porto do Son, levou a cabo  unha obra de mellora enerxética no colexio Santa Irene

O colexio que conta con máis de 300 alumnos comezou este curso escolar con novas fiestras. 

A obra subvencionada parcialmente polo INEGA tivo como finalidade mellorar a habitabilidade das aulas e a eficiencia enerxética:

1.- Evitar os puentes térmicos xerados antes polas caixas das persianas

2.- Evitar as condensacións superficiais

3.- E polo tanto protexer o ambiente interior contra a humidade. 

Todo encamiñado a coidar a saúde dos máis pequenos 

Desta forma, substituítronse as fiestras antigas de corredera por unhas con marco de PVC e dobre acristalamento de apertura tradicional

 

Tamén se instalou un novo parque infantil formado por un multixogo, dous balancíns e un trepa de polurietano de alta densidade. Todo instalado sobre un pavimento de caucho continuo de colores.

 

 

 

 

 

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.